Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
- LEVERING VAN ALGEMENE GOEDEREN -


    1) Al onze diensten zijn contant betaalbaar, ten laatste op de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn van zeven werkdagen, welke ingaat vanaf de dag die volgt op die van de levering. Bij betaling in contant geld wordt een kwijtschrift afgeleverd. Bij betaling via storting of overschrijving op één van onze rekeningen geldt uw bankafschrift of stortingsbewijs als kwijtschrift. Diensten/producten om hygiënische redenen en/of het persoonlijke karakter ervan kunnen helaas niet geretourneerd worden, noch een terugbetaling in voorzien worden.


    2) Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en geldend zoals op onze website www.zofee.be


    3) De verzendingskosten voor de levering van een bestelling van een pakje zijn voor Belgie 7,95€ en voor Nederland 18€, dit zijn vaste prijzen van de post en word via taxipost secure opgestuurd,
gewone brievenbus verzending 4€


    4) Er kunnen geen bestellingen meer onder rembours verzonden worden (betaling aan de postbode) wegens de immense verhoging van de kostprijs welk dit door de postdiensten de laatste jaren in voege gebracht.


    5) Bij vaststelling van beschadiging van om het even welk der geleverde goederen, dient de klant onze klantendienst hiervan op de hoogte te brengen binnen de acht dagen na de levering via info@zofee.be of door te bellen op het nummer 0478.28.81.78. De klant kan de beschadigde goederen terugzenden op eigen kosten en worden kostenloos vervangen binnen de acht dagen na ontvangst van uw retourzending, tenzij uitputting van de voorraad. In dat geval wordt de klant voorgesteld de vermoedelijke leveringstermijn te aanvaarden of de annulatie van de aankoop te verkiezen.


    6) Ingeval de klant volledig of gedeeltelijk van de aankoop wenst af te zien dient deze binnen de zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt na die van de levering, de geweigerde goederen terug te sturen op eigen kosten. Bij ontvangst van de geretourneerde goederen krijgt de klant hiervan binnen de 15 dagen de terugbetaling van eventuele voorschotten. Terugbetaling of schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan wat de klant heeft betaald.
 

    7) Bij ernstige betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, naar Belgisch recht.
8)Aansprakelijkheid, U,en enkel u alleen,geregistreerd en door ons bekent als aanvrager van deze dienstverlening draagt de volledige verantwoordelijkheid in het verder gebruik of gebeurtelijk misbreuk van alle verkregen informatie en is geldig op gelijk welk niveau

  9  ) Copyright: U verbindt zich ertoe niets van de verkregen informatie te copiëren of openbaar te maken zonder mijn voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U verbindt zich ertoe geen enkele verkregen informatie te misbruiken ten einde aan derden rechtstreekse of onrechtreekse schade toe te brengen, eveneens geldend op gelijk welk niveau.